Zawór rozprężny / płytki dociskowe

Zawór rozprężny 2T

  • przyłącze typu O-ring z dociskiem.

Zawór rozprężny 2T

  • przyłącze typu O-ring gwintowe.

Płytki dociskowe

  • od strony przewodu,
  • od strony zaworu.