Elektroniczny panel sterowania HVAC 1

Elektroniczny panel sterowania HVAC 1

  • tryb automatyczny, manualny i odmrażania,
  • napięcie 12-24V,
  • zintegrowana funkcja obiegu zamkniętego powietrza,
  • regulowanie temperatury pracy 15°C do 30°C – z korkiem 1°C,
  • 3 prędkości nawiewu,
  • 2 czujniki temperatury zawnętrzny/wewnętrzny oraz złączki,
  • modyfikowanie przedniego panelu na zamówienie,
  • kompletny zestaw zawierający elektrozawór wodny, przekaźniki i wiązka na zamówienie.