Quadrofix

Przewody o przekrojach wielokątów są absolutnie niezbędne przy prowadzeniu kanałów wentylacyjnych w bardzo wąskich przestrzeniach montażowych. W przypadku długich kanałów, istotne są możliwie najniższe straty ciśnienia na ich długości. Aby zmniejszyć straty ciśnienia, Westaflex opracował nową wersję przewodów o przekrojach wielokątnych. Gładka folia tworzy nową, jednolitą powierzchnię wewnętrzną kanałów QUADROFIX, w których straty ciśnienia są bardzo niskie. Technika mocowania i łączenia przewodów czyni kanały stabilnymi, łatwymi w przypadku konieczności serwisowania innych elementów i obniża masę nawet o 50% w porównaniu do sztywnych kanałów wykonanych z blachy. Wszystkie owalne profile QUADROFLEX (kształt nr 3) mogą być wykonane w konstrukcji o gładkich ściankach QUADROFIX. Pojedyncze odcinki dostępne są w długościach do 5m. Do określenia straty ciśnienia można posłużyć się wykresami zamieszczonymi w katalogach dostępnych w formie elektronicznej lub papierowej.

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1