Westercompact

Elastyczne okrągłe, niepalne przewody walcowane z aluminiowej folii używane są kolejowych systemach wentylacyjnych, choć najszerzej stosowane są w instalacjach przemysłowych, a także w budynkach biurowych i mieszkalnych. Poprzez specjalną pozycję zagięć, kanały mogą być ściśnięte do jednej czwartej swojej nominalnej długości, jaką uzyskują w trakcie produkcji. Podczas montażu przewód może zostać ponownie rozciągnięty do pierwotnej długości. Kanały WESTERCOMPACT są dostępne w różnych klasach jakości zgodnie z normą EN 13180 określającą ich właściwości techniczne. Standardowa długość przewodów, to 5 metrów po rozciągnięciu, co w stanie ściśniętym, w jakim przewody są dostarczane, odpowiada długości zaledwie 1,25 metra.

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1